Open Call for ITAB 2022

SVENSKA
For information in English, read here.

Index Teen Advisory Board (ITAB) är en grupp ungdomar (16–21 år) som gemensamt tar fram och föreslår projekt och strategier för att utveckla Index, en konsthall för samtidskonst mitt i Stockholm. I styrelsen vill vi samla ungdomar med olika livserfarenheter, som på ett experimentellt och kritiskt sätt kan närma sig frågan om konstens roll i samhället. ITAB använder lyssnande, diskussion och lek för att kritiskt undersöka, diskutera och omformulera de normer som finns inkodade i konstvärlden.

Vi träffas en gång i månaden under ett års tid, vanligtvis på lördagar, så uppdraget går bra att kombinera med studier. Vi träffar konstnärer, deltar i workshops, skriver, diskuterar och tänker på konst tillsammans. Du behöver ingen särskild erfarenhet eller kunskaper, det viktiga är att du är nyfiken och vill testa nya idéer ihop med andra. Uppdraget är avlönat, för varje möte du deltar i får du ett arvode på 400 kronor.

I januari träffade den nuvarande styrelsen en liknande grupp från Oslo, och citaten här nedanför är hämtade ur en diskussion som hölls då. Temat var kopplat till karaktärer, och hade rubriken Finns det verkligen ett “jag”?, men under samtalet dök det upp en mängd frågor och idéer; Vilka karaktärer eller roller spelar du i ditt vardagliga liv? Förändras de när du befinner dig i ett konstsammanhang? Har du en skyldighet att definiera en sammanhängande identitet?

I din ansökan om en styrelsepost i ITAB, välj ett av citaten och skriv en egen reflektion om vad det får dig att tänka på. Kanske håller du med, kanske inte, kanske får det dig att minnas en speciell händelse eller en tanke du klurat på tidigare?

1) “Generellt sett så struntar jag i vad andra tycker om mig.”

2) “Ibland är min egen bild av mig och andras bild av mig totalt motsatta, och då är det svårt att ens kombinera dem till ‘ett jag’.”

3) “Jag behöver andra som bekräftar vem jag är, för om andra människor inte kan se min personlighet, hur kan den då vara verklig?”

4) “Det finns tillfällen när jag, om jag skulle träffa på mig själv, verkligen skulle avsky henne.”

5) “Att ‘vara sig själv’ är överskattat.”

Du kan välja att skriva ner dina tankar, men du kan lika gärna måla något, teckna en serie eller göra ett kollage. Oavsett hur du gör, använd max en A4-sida. Skicka ett mail med din ansökan (fota av pappret och bifoga bilden om du jobbar för hand) tillsammans med ditt namn, din ålder, vilket av citaten du valde och ett kortfattat svar på varför du söker till ITAB.

Skriv till isabella@indexfoundation.se med ITAB-ANSÖKAN i ämnesraden
Våra nuvarande medlemmar svarar gärna på frågor om ansökan, eller vad det innebär att vara med i ITAB. Maila till isabella@indexfoundation.se så sätter hon dig i kontakt med dem!