Index Residents on Screen

We are very proud to share this moving documentary from UR, Läraren Maja, about teacher Maja and her students. Over the past three years, Index learning team has worked closely with Maja and the incredible students from the Sprint class for newly arrived young people. Many of the students in the documentary have been part of Index Residents and our Index Teen Advisory Board including Ahmad, Ram and Razak. Led by Maja, the students are engaged, warm and curious – we have learnt so much from them all. The film follows the students as they attempt to navigate the pathways of becoming legal residents and growing up in Sweden.

Watch the full film here.

Läraren Maja
Det goda landet
Dokumentärserie · 28:40 min

Maja undervisar en skolklass som består av nyanlända ungdomar. Hon engagerar sig ofta i eleverna mer än vad hennes yrkesroll kräver. Enligt en ny regeringsproposition kan de betyg hon och de andra lärarna sätter påverka elevernas möjligheter att få stanna i Sverige. Tillsammans med sina kollegor försöker hon förstå hur de ska handla för att kunna följa regeringens uppdrag samtidigt som de har ansvar för eleverna.