Release: Medusa

21 June 2016, 18:00–20:00

Please join us for the release of the first issue of Medusa (after the jellyfish), a fanzine on art, culture, science and society. Edited by Emma Kihl and Elisa Rossholm, its aim is to present matters of pressing interest in a less formal way. The first issue is dedicated to the animal and its extensions. Contributing artists, writers and researchers for this issue are Amelie Björck, Sigge Stark, Ingela Johansson, Anna Sofia Rossholm, Klisterpeter, Victoria Benedictsson and Henrik Chetan Aspengren.

Medusa (efter nässeldjuret) är ett fanzin om konst, kultur, vetenskap och samhälle. Redaktörerna Emma Kihl och Elisa Rossholm tar avstamp i olika fenomen i vår samtid. I detta premiärnummer ger vi plats åt djuret och dess förlängning. Medverkande konstnärer och skribenter i detta nummer är Amelie Björck, Sigge Stark, Ingela Johansson, Anna Sofia Rossholm, Klisterpeter, Victoria Benedictsson och Henrik Chetan Aspengren.