Greta Weibull läser ur sin masteressä Riskera att melodin är din metod.

I självreflekterande och tvivel i frågan om konstnärligt arbete, inom och utom institutionen, är essän uppbyggd som ett textuellt kollage. Författarjaget lånar in ett flertal röster och framåtrörelsen i skrivandet används som en metod för att konkretisera tankar kring institution, kropp, kritik, och politik.

Greta Weibull är avgångsstudent på Masterprogrammet i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Läsningen är på Svenska.

English:

Greta Weibull reads from her masters essay Riskera att melodin är din metod (Risk the melody to be your method).

In self-reflecting and self-doubt, in the question of artistic work, within the institution and without, the essay takes the form of a textual collage. The author’s self is lent to a multitude of voices and the forward motion in writing is used as a method to make concrete thoughts on institution, body, critique and politics.

Greta Weibull is a degree student in the Masters Programme at The Royal Institute of Art, Stockholm.

The reading will be in Swedish.

Index 19 is a weekly events series in Index’ front space. Presenting single works, films, readings and discursive events, the aim is to create a space for dialogue with our surrounding community and visitors. Index 19 is a flexible program initiative, with one night or returning events by international artists and Stockholm-based initiatives.

The exhibition will be open during the first hour of the event, 19:00-20:00.

Please rsvp to rsvp@indexfoundation.se