Index 19: Book Release Björn Kjelltoft

30 August 2017, 19:00–22:00

Index 19 presents the release of Björn Kjelltoft’s new book Björn Kjelltoft 43 år.

“Min vän Björn Kjelltoft är 43 år gammal. Han kommer från Göteborg och är Sveriges bästa tecknare. Vi ses och tecknar tillsammans och bråkar om konst, musik och rantar om det mesta. Inte sällan tills vi stupar. Bokstavligen. Själv brukar jag tröttna långt före honom. Då tittar jag istället på och skäller ut honom när han t.ex. inte släpper en teckning i tid eller peppar när jag ser något jag gillar. Det är så vi brukar umgås, Björn och jag. Hur han står ut är ett mysterium. Jag är hans största fan och en av hans hårdaste kritiker. Här är 100 bilder från det senaste året som förtjänar en långt större publik än oss närmast sörjande.

Tensta, Stockholm den 8:de augusti 2017
Er tillgivne förläggare,
Lukas Nystrand von Unge

Stort shoutout från oss bägge till
Stiftelsen Längmanska kulturfonden för backning
Cecilia Hansson för blurben
Friends, past, present and future”

Index 19 is a monthly series in Index’ front space. Presenting single works, films, readings and discursive events, Index 19 is a space for dialogue with surrounding communities and visitors.

Please rsvp to rsvp@indexfoundation.se