Eastern Europe Days: Human Rights 30 Years After the Soviet Union’s Fall

16–18 November 2021

Index will host two events in collaboration with Östgruppen’s Eastern Europe Days: Human Rights 30 Years After the Soviet Union’s Fall. More information and links to register can be found below.

Välkommen till Index den 16 och 18 november på Östdagarna: Mänskliga rättigheter 30 år efter Sovjetunionens fall. Östdagarna är ett tre dagar långt evenemang där situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus, Ryssland och Ukraina belyses av inbjudna människorättsförsvarare, journalister och civilsamhällesaktiva från de olika länderna. Information om Östgruppens program på Index och anmälningslänkar finns nedan. Information om hela programmet finns på Östgruppens hemsida

Tis, 16 november

Identitet och självbild 30 år efter Sovjetunionens fall
Invigningskväll
18:00-21:00
Anmäl dig till kvällen här.

Malcolm Dixelius, journalist och dokumentärfilmare, delar med sig av minnen från Sovjetunionens upplösning, då han tjänstgjorde som Moskva-korrespondent för SVT. Vilka stämningar och förväntningar på framtiden rådde då? Hur såg folk i olika delar av imperiet på det som skedde, och vad tänkte han själv om framtiden? Vi fortsätter sedan kvällen med ett samtal där inbjudna gäster försöker ringa in hur identitet och självbilder har utvecklats och förändrats under de år som gått sedan dess. Hur ser man på sig själv idag i Ryssland, Belarus och Ukraina? Vi avslutar med mingel och musik tillsammans med våra långväga gäster.

Medverkande:
Malcolm Dixelius, svensk journalist, dokumentärfilmare och Rysslandskännare
Per-Anders Rudling, docent i historia vid Lunds Universitetet
Lesia Rudnik, ordförande Sveriges Belarusier
Katerina Zolotova, skribent

Tors, 18 november

Östdagarna: Mänskliga rättigheter 30 år efter Sovjetunionens fall
Solidaritetskväll för Belarus
18:30-21:00
Anmäl dig till kvällen här

Idag, över ett år efter det ogiltigförklarade valet, finns det över 800 politiska fångar i Belarus. Sedan förra sommaren har breda folklager engagerats och fortsatt att verka för ett demokratiskt och fritt Belarus. Regimen har svarat med ett oproportionerligt bruk av repression och våld. Vad innebär det att vara frihetsberövad och hur ser situationen för politiska fångar ut i Belarus idag? Hör om de solidaritetshandlingar som skett i Belarus och internationellt, och vad du kan göra för att stödja de som verkar för ett demokratiskt och fritt Belarus. Kvällen fortsätter med att konstnären Ludmila Christesevas och aktivisten Madame Zhu Zhu presenterar konstinstallationen ”Rött-vitt byk”. Vi avslutar med mingel och livemusik av bandet ”Karma Look”.
Medverkande:

Natallia Satsunkievitj, Människorättscentret Vjasna
Aleh Aheyeu, oberoende belarusiska journalistförbundet BAZj
m.fl.