Bookshop Situation Series: Release of Hjärnstorm #138–139

27 August 2020, 18:00

Image courtesy Kulturtidskiften Hjärnstorm
Image courtesy Kulturtidskiften Hjärnstorm

Jag lägger av * Release av Hjärnstorm #138–139 på Index Foundation, Stockholm.

Att sluta, ge upp, lägga av – vad innebär det för en författare eller konstnär? Går det ens att sluta när man en gång har börjat? Och vart tar man vägen när man överger sitt uppdrag, sitt kall, sin konstnärliga identitet?

I Hjärnstorm #138–139 försöker vi ge ett svar på dessa frågor med hjälp av ett stort antal konstnärer och författare. Det har blivit en samling personliga röster och uttryck där de medverkande öppet och generöst delar med sig av sina känslor och upplevelser kring att lägga av.

Gästredaktör är Helena Looft som inleder numret med en personlig text om litteraturens skandalösa onödighet. Medverkande är bland andra Agneta Klingspor och Kristoffer Leandoer. Pia Kristoffersson berättar om sitt arbetsbyte från curator till begravningsentreprenör.

Hjärnstorm #138–139 finns i Hjänstorms butik

Release på Index – The Swedish Contemporary Art Foundation 27/8 kl. 18.00. Helena Looft samtalar med Björn Larsson, Kira Carpelan och Robert Ulvede. Spektrum (Göran Kinnander och Jonas Ellerström) med Vera Vinter framför poeten Ivar Conradsons tonsatta dikt “Kvällen”.

Releasen kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Foto: Patrik Qvist, Omslag: Jiri Novak.

—-

I quit * Release of Hjärnstorm # 138–139 at Index Foundation, Stockholm.

To quit, to give up, to pack it in – what does it mean for a writer or artist? Is it even possible to stop once you have started? And where do you go when you abandon your mission, your vocation, your artistic identity?

In Hjärnstorm # 138–139 we try to give an answer to these questions with the help of a large number of artists and authors. It has grown a collection of personal voices and expressions where the participants openly and generously share their feelings and experiences about quitting.

The guest editor is Helena Looft, who introduces the issue with a personal text on the scandalous needlessness of literature. Participants include Agneta Klingspor and Kristoffer Leandoer. Pia Kristoffersson talks about her change of profession from curator to funeral entrepreneur.

Hjänstorm # 138–139 is available now via Hjärnstorm’s website.

Release at Index – The Swedish Contemporary Art Foundation 27/8 at 18:00. Helena Looft in conversation with Björn Larsson, Kira Carpelan and Robert Ulvede. With performances by Spektrum (Göran Kinnander and Jonas Ellerström) and Vera Vinter, who perform Ivar Conradson’s 1907 poetic composition “Kvällen” (“The Evening”)

The event will be in Swedish and will take place in accordance with the Swedish Public Health Agency’s recommendations.

Photo: Patrik Qvist, Cover: Jiri Novak.