Bookshop Situation Series: Överflödningar

22 June 2022, 18:00

(This event will be in Swedish)

Välkommen till release av antologin Överflödningar. Redaktörer, författare och andra involverade finns på plats. Läsningar, visningar och mingel utlovas.

Överflödningar – En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor syftar till en fördjupad undersökning av de manliga flödes- och begärsekonomier som konstnärerna Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell presenterade i ett antal verk i grupputställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg hösten 2018.
Boken är tänkt som ett bidrag till svensk sexualpolitisk historia och samtid, där spermabanken som ett rum för reproduktionsteknologier binds samman med den offentliga toaletten som ett queert rum för utlevandet av icke-reproduktivt begär. I en avsiktligt “flytande” blandform av katalog och antologi ställs bilder från utställningen mot texter om begär, praktiker, relationer och de rum där dessa försiggår. Här kan de ömsom eftertraktade, ömsom oönskade homosociala och homosexuella praktikerna gestaltas sida vid sida, och även utmynna i andra fördjupande perspektiv på familjebildande, släktskapande och könsgörande.

Överflödningar innehåller bilder från utställningen Liquid Excess och texter av Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr och Katarina Bonnevier. Hannah Bakliens formgivning ansluter till temat med överflödande text, vätskande typografi och bubblande designelement.

Överflödningar ges ut på Jon Brunberg förlag. Läs mer om boken på förlagets hemsida.

The Bookshop Situation Series at Index is based on events to present books, magazines, records and other artistic formats. The bookshop situation is a way to test content, to share it, to distribute it, offering situations to be part of a community of experimental producers and users.