Bookshop Situation Series: 313, Eric Magassa

29 February 2024, 18:00

Välkommen till releasen av fotoboken 313 med konstnären Eric Magassa och formgivaren Maryam Fanni, som ges ut av Blackbook Publishing. Under kvällen kommer ett samtal om arbetsprocessen mellan Eric Magassa och Maryam Fanni varvas med en listening-session.

Welcome to release of the photo book 313 with artist Eric Magassa and designer Maryam Fanni, published by Blackbook Publishing. During the evening, a conversation between Eric Magassa and Maryam Fanni about the working process will be interwoven with a listening session. Please note that the event and discussion will be in Swedish.

The photo book 313 – the title alludes to Detroit’s postal code and local nickname – is a document of a city in constant change. In recent decades, Detroit has faced significant economic and social challenges. It is a city with a rich Black history, continually reformulating its own narrative and heritage. Eric Magassa registers abstractions in the urban space and is interested in traces of history and abstract painting in an expanded field.Fotoboken 313 – titeln anspelar på Detroits postkod tillika lokala smeknamn – är ett dokument över en stad i ständig förändring. Detroit har under de senaste decennierna stått inför betydande ekonomiska och sociala utmaningar. Det är en stad med en rik svart historia som ständigt omformulerar sin egen berättelse och sitt arv. Eric Magassa registrerar abstraktioner i stadsrummet och intresserar sig för spår av historia och abstrakt måleri i ett utvidgat fält.

“Tillsammans ville vi skapa en bok som i förstone fungerar som ett konstnärligt objekt och en sinnlig upplevelse. Inlagans liggande format lämnar utrymme för stora färgfält på bredden, som referens till Magassas rumsliga praktik där utställningsrummets väggar sällan lämnas vita. Formgivningen bygger på en närmast musikalisk metod med färgblock som ”rimmar” på detaljer i bilderna. Bilderna passerar förbi som i en promenad eller filmrulle, en rörelse som betonas genom att de inte förhåller sig till uppslagets ramar utan ibland spiller över kanten till nästa sida.”

Eric Magassa är en multidisciplinär konstnär som arbetar med frågor om identitet, mellanförskap och dess koppling till minnen och platser. Maryam Fanni är grafisk formgivare verksam i Stockholm.

The Bookshop Situation Series at Index is based on events to present books, magazines, records and other artistic formats. The bookshop situation is a way to test content, to share it, to distribute it, offering situations to be part of a community of experimental producers and users.