Index joins new Nordic network

Index is proud to be part of new Nordic network of small and medium sized art institutions, and warmly recommends taking part in the forthcoming symposium Konstens värden hosted by our network in Oslo, Norway this year. From 9-11 March, the seminar will explore the values produced by art and smaller institutions, and weather these values can in fact be measured. Registrations close soon, a schedule for the symposium can be downloaded here.

Symposium: Konstens Värden

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? Nu organiserar sig över 40 mindre konsthallar från de nordiska länderna i ett nytt nätverk för att tillsammans ta sig an frågan om konstens värden i ett storskaligt symposium i Oslo den 9-11 mars 2018.

Bland talarna finns ledande experter inom det kulturekonomiska fältet: Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid IULM University i Milano, Andrea Phillips konstprofessor och forskningschef vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, Lars Strannegård, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Binna Choi, curator och chef för Casco, Office for Art, Design and Theory samt Azar Mahmoudian, curator and forskare baserad i Tehran.

Hur kan man förstå de mindre konstinstitutionerna betydelse i konstens ekosystem? En brännande punkt rör deras banbrytande sätt att förhålla sig till konst, samhälle, bildning och publik. En annan är hur de spelar en viktig roll i det lokala samhället samtidigt som de är i ständig dialog med ett internationellt sammanhang. Men hur kan vi samtala om de värden som skapas – bortom besökssiffror och mediauppmärksamhet? Och hur fungerar olika typer av värden i relation till modeller för finansiering? Hur kan konstnärer och kulturliv, små och stora institutioner, kommun, region, stat och politik samverka för att åstadkomma processer som främjar konstens potential? Under hösten 2017 kommer en rapport produceras utifrån en nordisk kontext som fokuserar just på samtidskonsthallarnas konstnärliga, sociala, samhälleliga och ekonomiska värden. Rapporten författas av frilanscuratorn Jonatan Habib Engqvist och Nina Möntmann, professor i konstteori och konsthistoria vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och kommer ligga till grund för symposiet 2018. Symposiet kommer även att innehålla rundabordssamtal med tjänstemän och politiker från de nordiska länderna, presentationer kopplade till det värdeskapande arbete som sker på konsthallarna samt besök på olika institutioner i Oslo.

Det Nordiska Nätverk

Det nordiska nätverket baseras på tre befintliga sammanslutningar av konsthallar: Foreningen af Kunsthaller i Danmark som har funnits sedan 1992; Klister i Sverige och Kunsthallene i Norge, som båda startade 2011. Vart och ett av nätverken har uppstått ur ett behov av att organisera sig för att lyfta fram och debattera små och medelstora samtidskonstinstitutioners funktion, betydelse samt de villkor som finns för att bedriva verksamhet.

I Sverige och Danmark har nätverken beställt rapporter över läget i respektive land medan det i Norge bland annat har pågått ett offentligt samtal om konstpolitik och finansiering. Den danska rapporten har titeln Kunsthallen: En afgørende aktør i samtidskunsten og for samtidskonsten. Den svenska rapporten Inga undantag. Värdeskapande i små och medelstora konsthallar av Mikael Löfgren kan laddas ned här.

Klister (Sverige)
Marabouparken konsthall, Sundbyberg; Tensta konsthall; Bildmuseet i Umeå; Göteborgs konsthall; Gävle Konstcentrum; Röda Sten konsthall, Göteborg; Skövde kulturhus (konsthall och konstmuseum); Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla; Museum Anna Nordlander, Skellefteå; Botkyrka konsthall, Tumba; Kalmar konstmuseum; Luleå konsthall; Borås konsthall; Lunds konsthall; Konsthall C, Farsta; Konsthallen i Haninge kulturhus; Alingsås kulturhus/konsthall; Signal – center för samtidskonst, Malmö; Örebro konsthall; Index, Stockholm; Varberg konsthall.

Kunsthallene i Norge
Kristiansand Kunsthall; Kunsthall Stavanger; Oslo Kunstforening; Tromsø Kunstforening; Kunsthall Grenland, Porsgrunn; Kunsthall Oslo; Fotogalleriet, Oslo; Trafo Kunsthall, Asker; Bomuldsfabriken, Arendal; Stiftelsen 3,14, Bergen; Kunsthall Trondheim.

Foreningen af Kunsthaller i Danmark
Brandts 13, Odense; Den Frie Udstillingsbygning, Köpenhamn; Fotografisk Center, Köpenhamn; Galleri Image, Aarhus; gl Holtegaard, Holte; GL STRAND, Köpenhamn; KunstCentret Silkeborg Bad; Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn; Kunsthal Nord, Aalborg; Kunsthal Aarhus; Kunsthal 44 Møen, Askeby; Nikolaj Kunsthal, Köpenhamn; Overgaden. Institut for Samtidskunst, Köpenhamn; Rønnebæksholm, Næstved; Sophienholm, Lyngby; Viborg Kunsthal