Call out for Index Residents

Index’ major learning initiative of 2016 is Index Residents. Functioning as an open-ended platform for collaboration, school classes and social groups from across Stockholm take up residency within Index for one year. The residency takes a long-term approach, allowing topics to evolve and develop in relation to the interests of the participants. Index Residents participate in exhibition workshop series plus specialised visits to artists studios, art schools, film screenings and the like, providing a platform for young people to meet art face to face. Over the year, these groups of young people are supported to; reclaim the city centre, to create their own work and to democratise art. In 2015/2016 we are working with groups from across Stockholm and Uppsala, including the SPRINT group from Uppsala, Kungsholmen Gymnasium, Torsviks Hogskola and Freinetskolan Hugin.

We are currently recruiting school groups or social groups (sporting, religious, community groups etc) to be part of our next programm that begins in September 2016 – June 2017. Further information online is only available in Swedish, however students, educators and community leaders are warmly welcomed to contact bronwyn@indexfoundation.se for further information and arrange a meeting.

Supported by Allman Arsfonden.

Inbjudan: Index Residents

Ett konstprogram för din skolklass:

I konsten finns plats att vända på perspektiv­ oavsett om det är mot en politisk eller poetisk fond. Tillsammans med Allmäna Arvsfonden erbjuder konsthallen Index ett nytt pedagogiskt konstprogram för unga, med utgångspunkt i att ta del av konst och kultur på sina egna villkor.

Med vetskapen om hur upptagna lärare är och hur skolornas scheman ser ut, skapar vi ett lätt­tillgångligt program för högstadie och gymnasieklasser, att ta del av och diskutera konst, som relaterar till samhället, hur vi lever tillsammans, identitet och demokrati.

Index erbjuder i programmet: Besök hos oss ledda av våra konstpedagoger: Engagerande, roliga och utvecklande workshops i relation till utställningarna på konsthallen. Praktiska och samtalsbaserade workshops med tematik och nivå som passar gruppen.

Besök hos samtida konstnär i hans eller hennes ateljé. Unikt tillfälle för gruppen att få insyn i hur arbetsprocessen kan se ut för en konstnär som arbetar i Sverige idag. Konstnären berättar om hur det är att jobba med konst, och om tankar och utgångspunkter i sitt arbete. ­Studiebesök eller workshop på annan kulturell organisation. t.ex Cullbergbaletten, Fylkingen, Moderna Museet, Weld, högre konstnärliga lärosäten så som Kungliga Konsthögskolan eller förberedande konstskola. Index har inom programmet ett nätverk av samarbets­organisationer som erbjuder personliga guidade besök och workshops för oss att tillsammans ta del av. Workshoptillfällena är ca. 90 min långa och leds av våra konstpedagoger. Programmet utvecklas i samarbete med er, efter vad som passar skolan och gruppen.

Index Residents är en plattform där det finns plats för både praktiskt arbete, lekfullhet, kritiskt tänkande och egen analys. Tillsammans får vi tid och lov att fördjupa oss i konsten och dess roll i samhället. Vi söker nu 8 skolor och grupper som erbjuds den unika chansen att delta i programmet.Om detta låter intressant för din skola eller grupp, hör av dig till

Om Index
Index är en konsthall baserad vid Kungsbro Strand i centrala Stockholm. Index erbjuder ett ambitiöst program av utställningar, händelser och pedagogisk verksamhet, för en bred publik. Konsthallen är belägen med nära anknytning till Centralstationen och förbindelser till hela Stockholm. 2015 firar Index sitt 40­årsjubileum som en av de viktigaste, och äldsta platserna för samtidskonst i Skandinavien.

Om Index Residents
Index Residents är en plattform för att bjuda in en yngre publik, ifrån geografiskt skilda platser, med spridda bakgrund och förutsättningar, att tillsammans ta del av vårt gemensamma kulturliv. Programmet ämnar att demokratisera konsten, skapa plats för unga, att visa att konsten och kulturen tillhör oss alla, och att utveckla meningsfulla och långvariga relationer.

Projektet genomförs med stöd från Allmäna Arvsfonden.

Contact bronwyn@indexfoundation.se for further information.