Festival: I HIMLEN ÄR ALLA LINJER BLÅ: Konstfestival för unga på Index

Sommarfestivalen 2016 vid kajen bredvid Index på Kungsbrostrand.

Gränser finns överallt och utgör en alltmer närvarande del av vår tillvaro. Gränser mellan dig och mig, oss och dem, mellan deltagare och mottagare, mellan scen och publik, mellan nationer. Osynliga linjer, med tydlig påverkan i våra liv.

I HIMLEN ÄR ALLA LINJER BLÅ är Index första festival för och av unga personer i Stockholm. Festivalen bjuder in unga personer att återta stadens centrum som en plats för dem. Genom användandet av Index fantastiska vattennära lokalitet mitt i stan, bredvid centralstationen, presenterar festivalen ett program med musik, performance, film, readings samt workshops, med både unga kulturutövare och etablerade konstnärer såsom göterborgbaserade poeten Anna Axfors, DJ Pitch (Tobago Tracks, London), litteraturmagasinet Ponton och Lava (Kulturhuset Stadsteatern). Vattenområdet fungerar som utgångspunkt för att undersöka linjer och gränser– imaginära, reella och hur dessa har ett inflytande på våra liv. Festivalen presenterat även performances som har producerats under en workshop med Maretopia (Jens Evaldsson och Kristina Lindeman), vilket har skapat verk och event på vattnet med hjälp av en flytande plattform.

Festivalen utgör en del av Index ambitiösa utbildningsprogram med öppna kreativa aktiviteter för alla. Festivalen har arrangerats tillsammans med Index ungdomspanel (Index Teen Advisory Board), en grupp som utgör en väsentlig del av vår verksamhet och består av unga kulturentusiaster. Panelen organiserar event och arbetar samtidigt aktivt med beslutsfattning och utvärdering. Syftet är att sammanföra en grupp av unga personer med olika kulturella bakgrunder, språk och livserfarenheter för att tillsammans reflektera kring kulturens roll och potential idag samt arbeta med att implementera idéer i andra organisationers dagordningar. Index utbildningsprogram erbjuder workshops, utflykter och andra möjligheter till kreativitet som öppnar upp nya vägar till vårt utställnings- och eventprogram. En väsentlig del av vårt lärande utgörs av Index Residents, ett program bestående av långvariga samarbeten mellan Index och grupper såsom skolklasser eller kulturinitiativtagare, som arbetar med Index på regelbunden basis över ett års tid.

I HIMLEN ÄR ALLA LINJER BLÅ äger rum på Index Summer Stage på Kungsbro strand, bredvid Klarabergsviadukten, och i Index galleri, Kungsbro strand 19. Summer Stage är Index temporära utomhusplattform för event såsom dans, musik och poesi – ett intiativ för att återuppliva ett annars outnyttjad område i centrala Stockholm.

Program:
15:00-16:00 Läsning: tidsskriften Ponton, Maria Bodin, Selma Rahem och Selma Rezagic och musik av Brianna Howell, Sara Sheikhi
16:00-16:30 Musik: singer/songwriter Lilja Hejdenberg
16:30-17:00 Läsning: Anna Axfors
17:00 Workshop: Arabisk kalligrafi, Ram Alshibli
17:00 Workshop: Anna Axfors, “15 Minutes of Shame” (Index kontor)
17:30-20:00 E V O L V E R Club: DJ Pitch (Tobago Tracks, UK), Plesk Parallel och residents M… och Iinatti

Plus mini-utomhusbio och flytande performances med Jon Aagaard Andersson, Razak Abdul, Joanna Ptak och Tilde Lee Björk på Maretopia flotte
I galleriet: ARS VIVA 2016, internationellt konstpris för unga konstnärer, med Flaka Haliti, Hanne Lippard, Calla Henkel och Max Pitegoff

Sociala medier: @indexstockholm # ihimlenärallalinjerblå

Med stöd av Stockholms läns landsting.