Tracey Moffatt: HEAVEN

18 November–17 December 2000

Index projects:

Tracey Moffatt:

Heaven

18 nov – 17 dec

öppning lördag 18 nov 14 – 17

Filmade på långt avstånd flyter mängder av kroppar på de starka vågorna. Det är inte triumfens ögonblick för surfarna på Bondi Beach i Sydney, vi ser. I det starka motljuset guppar männen omkring som små svarta korkar.
Surfarna har för vana att klä om vid sina bilar. I denna värld reserverad för män, där de endast ses av andra män, är de helt ogenerade. Tracey Moffatt följer dem med sin kamera, fortfarande på distans, när de drar på och av sina badbyxor, fumlar med handdukarna bakom uppslagna dörrar eller i bilsätena.
Men scenen förändras när konstnären passerar den gräns bakom vilken voyeuren kan agera ostört. När männen blir medvetna om hennes närvaro är de till en början smickrade och medagerande, men slutligen allmer generade ju mer närgången och påstridig hon blir. Plötsligt dyker en hand upp framför kameran, en hand som greppar efter en blå handduk…/

Filmed from a distance, a lot of bodies are floating about in the strong waves. It´s not the moments of triumph for the surfers on Bondi Beach in Sydney, that we see. Strongly backlit, the men look more like small black corks, bobbing up and down.
Surfers usually get changed alongside their cars. In this world reserved for men only, they are completely unembarrassed. Tracey Moffatt follows them with her camera, still at a distance, as they change in and out of their bathers, fumbling around with towels behind car doors or in car seats. But things change when the artist crosses the point where the voyeur can no longer act without being disrupted. When the men become aware of her presence, they are at first a little flattered and act up to the camera. But they become increasingly embarrassed the closer and more obstinate she gets. Suddenly a hand appears in front of the camera, a hand reaching out for a blue towel…

Hjärtligt välkommen! / Welcome!

Helena Holmberg

Tracey Moffatt utställning är en del av av Index projects- utställningar i lite mindre format som löper parallellt med vårt ordinarie utställningsprogram./
Tracey Moffatt’s exhibition is part of the Index Projects series; small format exhibitions running parallel with our regular exhibition programme.