Stefan Altenburger

23 August–21 September 1997

Stefan Altenburger

23 augusti – 21 september 1997
öppning lördag 23 augusti kl. 14 – 17

Stefan Altenburger tar ingenting för givet. Hans konst kan snarast liknas vid en slags grundforskning. Han har envist uppehållit sig vid frågor kring hur och när konst uppstår. Undersökningen har ofta försigått i ett ingenmansland mellan verklighet och fiktion.

I tidigare arbeten har Stefan Altenburger använt sig av fotodokumentationer av vad som snarast är upphittade installationer. Vi ser t.ex en forsythiabuske i full blom draperad i den slags gröna väv som används vid fasadrenoveringar. Dessa “installationer” var aldrig avsedda att vara konst, men formellt, estetiskt, finns det inget som skiljer dem från vad vi villigt skulle acceptera som konst. När konstnären väl har tvingat oss att betrakta dem som konst svänger pendeln tillbaka. Genom att de presenteras i skala 1:1 utvidgas gallerirummet och en känsla av verklighet uppstår.

I sina senare arbeten har Stefan Altenburger drivit konfrontationen mellan verklighet och fiktion ytterligare ett steg. I galleriet konstruerar han en verklighet, en verklighet som ständigt omprövas. Installationen byggs upp och rivs, bara för att åter byggas upp, denna gång på ett nytt sätt. Ett skeende utan manus. Processen filmas och visas sedan med hjälp av projektorer och monitorer i gallerirummet så som det lämnats vid arbetsprocessens slut. Flera lager av verklighet och fiktion lagras på varandra. Det är en oförutsägbar process med ett osäkert slut. Det hela handlar om att försöka och om att inte alltid lyckas. Om variationer och omtagningar.

Stefan Altenburger är född 1968. Han bor och arbetar i Zürich. Under de senaste åren har hans arbete visats i ett flertal utställningar i Europa och i USA. Välkomna!

Helena Holmberg

Utställningen genomförs med stöd av
PRO HELVETIA, ARTS COUNCIL OF SWITZERLAND.