Rebecca Burkhalter, Maria Hallberg, Patric Larsson, Anna Persson, Torgny Nilsson: DÅ VI TROR DET FORTSÄTTER

23 May–9 June 1996

Pressrelease

Då vi tror det fortsätter består av arbeten av Anna Persson, Torgny Nilsson, Rebecca Burkhalter, Patric Larsson och Maria Hallberg, samtliga är elever vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Det som i första hand förenar dessa till formen olika arbeten, video, teckning, ljud och fotografi, är intresset för de grundläggande förutsättningarna för det personliga utrymmet i världen. Våld, vanor, statiska strukturer och tillstånd är självklara utgångspunkter. Dessa konstnärer agerar som om det vore viktigt att beskriva världen så som den ter sig, utan att moralisera, utan ironiska gester, utan teoretiska överbyggnader.

Då vi tror det fortsätter gör inga anspråk på att vara representativ för “konsten i Göteborg”, “konsthögskoleelever”, i allmänhet eller “ung konst”. Det är en utställning som lever i kraft av sig själv. En dyster tolkning av utställningens titel skulle dock kunna innebära att allt bara fortsätter som det alltid varit. Galleri Index vill mot bakgrund av att mycket händer med konsthögskolorna idag därför inbjuda till en diskussion kring dessa samband med vernissagen. Sverige har på kort tid begåvats med två nya konsthögskolor, i Umeå och Malmö, och i både Stockholm och Göteborg har stora resurser lagts ner på nya lokaler och utrustning. Vilka värderingar ligger bakom denna satsning, i vems intresse sker det och är det i motsvarande grad uttryck för ett ökat konstintresse?

Bengt Olof Johansson, för galleri Index.