Hans Isaksson

17–29 October 2000

Index projects:

Hans Isaksson: Warmoerstr. 23

17 okt – 29 okt

öppning tisdag 17 okt 16.00 – 18.00

I min bokhylla hemma har jag en tändsticksask som saknar plån. Otaliga gånger har jag svurit över askens bristande förmåga, när jag behövt en tändsticka. Stickorna ligger där som ett löfte om eld, ljus, energi, men deras enda funktion är att göra mitt behov än mer uppenbart. Tändsticksasken är ett verk av Hans Isaksson.
I den installation han nu presenterar på Index ingår en instängd discokula. Liksom tändsticksasken är dess möjligheter beskurna. Glittret finns där och musiken, men istället för att skänka glädje och feststämning blir den till en bild av sorg.
Hans Isakssons arbete rör sig kring människans oförmåga och sårbarhet. Hans referens är inte sällan gaykulturen, som i den sammetslena bild av gayklubbarnas ”darkrooms” som han visar här. Ett mörker som rymmer både löften och individens utsatthet.

In a bookshelf at home, I have a match box without an ignition strip. I have cursed the box´s dysfunctionality many times, when I have needed a light. The matches lie there promising fire, light, energy but their only function is to make my need even more obvious. The match box is a work by Hans Isaksson.
The installation now showing at Index includes a disco ball. In a similar way to the match box its possibilities are curtailed. The glitter is there and the music, but instead of giving us a sense of joy and a festive atmosphere it becomes an image of sorrow.
The works of Hans Isaksson deal with human incapacity and vulnerability. His reference is not seldom gay culture, as in the velvety image of the gay clubs´ “darkrooms”, which is shown here. A darkness which contains both promises and the exposed position of the individual.

Hjärtligt välkommen! / Welcome!

Helena Holmberg

Hans isakssons utställning är den tredje i raden av Index projects- utställningar i lite mindre format som löper parallellt med vårt ordinarie utställningsprogram./
Hans Isakssons exhibition is the third in a series of Index projects- exhibitions in a smaller scale which runs parallel to our regular exhibition program.