Dag Petersson: KONSEKVENSER AV ETT

27 September–26 October 1997

Dag Petersson “Konsekvenser av ett osmotiskt bröllop.”

27 september – 26 oktober 1997

Öppning lördag 27 september kl. 14 – 17.

Att flyga drakar är för Dag Petersson inte bara ett nostalgiskt tidsfördriv – det är att fysiskt utsätta sig för en problematik som rör närvaro och frånvaro, förhållanden mellan inre och yttre. Installationen konsekvenser av ett osmotiskt bröllop ifrågasätter dessa normer genom att utgå från en subjektiv uppfattning av tidslighet.

Men för Dag Petersson, är det också någonting mer. Han beskriver det själv som en bild av “ett sökande efter en andlig närvaro, som kanske uppstår i mellanrummet mellan två motsatser. I en frånvaro som i det här fallet inte är stabilitet eller jämvikt, utan konstant förändring, ett böljande fram och tillbaka mellan obalanser.”

I galleriet presenterar Dag Petersson en serie fotografier, en ljudinstallation och en 8 mm smalfilm med ett annorlunda perspektiv. Och med en tro, som är helt obekant för mig, undersöker Dag Petersson det “tomrum vi kallar relation”.

Dag Petersson, som ursprungligen kommer från Växjö, bor och arbetar för närvarande i Köpenhamn och New York.

Tisdagen den 30 september kl.18.00 visar Dag Petersson sin utställning.
Välkomna!

Karina Ericsson Wärn