Fredrik Svensk on Willem de Rooij, Kunstkritikk, 29 April 2015

http://www.kunstkritikk.se/kritikk/visuell-samtidshistoria/

“Genom att endast presentera varifrån bilderna är hämtade och vad de visar i en separat folder, uppmanas betraktaren till minst två saker. Dels att jämföra bilderna med varandra, dels att relatera dem till den kategorisering som indexeringen ger vid handen, samt att eventuellt upptäcka hur dessa bilder också kan generera nya index-enheter. Lika lite som detta är en konst som låter titeln eller ramarna utgöra konstens självklara gränssnitt, är det ett fotografiskt montage som bygger upp någon självklar motsättning mellan beskrivande text, bilderna och deras presentationsform och organisering.”