Samtal med Chris Kraus i Verktidskrift

Linda Bergman delar med sig av ett samtal med Chris Kraus i utställningen på Index.

“För mig är det intressant att höra hur hon arbetar och jag låter intervjun följa det spåret. Chris Kraus är konstkritiker, konstnär, redaktör på förlaget Semiotext(e) och som sagt berömd författare. Tidigt i intervjun berättar Kraus att hon känner sig väldigt klar med en bok när den väl kommer ut och egentligen vill lägga den bakom sig. Vad det gäller filmerna som visas på Index Foundation, vilket är hennes kompletta filmproduktion, känner hon likadant. Utställningen är fint kurerad med sidor ur hennes böcker uppförstorade på väggarna. De valda textstyckena behandlar just hennes filmproduktion, som är ett återkommande tema i hennes böcker. Kraus är väldigt speciell som konstnär då hon låter olika genrer, olika uttrycksmedier, fiktion och verklighet glida in och ut ur varandra friktionsfritt.”

Läs hela artikeln här.