Review: Vaginal Davis, Jesper Strömbäck Eklund, Kunstkritikk

Writing for Kunstkritikk, Jesper Strömbäck Eklund has written a review of Vaginal Davis’s work as presented at Index, Accelerator, Nationalmuseum and Moderna museet:

HOFPFISTEREI at the small-scale institution Index draws upon Davis’s textual production. Through fanzines, printed matter, and letters, it is possible to approach the artist’s reference-heavy world in a more accessible way. The handwritten letters are hysterical to read (when she pretends to be the artist Vanessa Beecroft, for instance) as are the legendary fanzines she produced in the 80s and 90s. In this exhibition, Davis’s body feels more present than it does in the heavy halls of Moderna Museet.”

“Of course, most of what is shown at Index is about sex, nonsense, and incoherent babble. It becomes clear that Davis’s forte is her work with language, resulting in a radical semantics that reshape life through words. Deep down in the video-based news magazine Fertile La Toyah Jackson Video Magazine (1992–1993) there is an artistic force so compelling that it makes the concept of camp feel insufficient. As a visitor, one is at jeopardy of being fundamentally reshaped by Davis’s megalomania.”

Read the review in English here

—-

Jesper Strömbäck Eklund har skrivit om utställningar av Vaginal Davis praktik på Index, Accelerator, Nationalmuseum och Moderna museet:

HOFPFISTEREI på Index tar fasta på Davis textproduktion. Genom fanzines, trycksaker och brev går det att närma sig Davis referenstunga värld på ett mer tillgängligt vis. De handskrivna breven är hysteriska att läsa, som när hon utger sig för att vara konstnären Vanessa Beecroft, likaså de legendariska fanzines hon producerade under 80- och 90-talen. Här känns Davis kropp mer närvarande än den gör i Moderna Museets tunga salar.

Det mesta av innehållet på Index är förstås sex, strunt och osammanhängande babbel. Det blir tydligt hur språkarbetet är Davis starkaste gren. En radikal semantik stöper om tillvaron genom ord där reading får helt nya innebörder. Djupt ner i det videobaserade nyhetsmagasinet Fertile La Toyah Jackson Video Magazine (1992–1993) finns en konstnärlig kraft som får begreppet camp att kännas otillräckligt. Davis megalomani riskerar att stöpa om besökaren i grunden.”

Läs artikeln på svenska här