Review: Vaginal Davis, Emet Brulin, Expressen.
“A sharp knife in a crazy society.”


Emet Brulin has written about the four exhibitions of Vaginal Davis’s work currently presented at Index Foundation, Moderna Museet, Accelerator and Nationalmuseet.

Outlining the relation between the exhibitions and the collaboration Vaginal Davis: Magnificent Product, Brulin writes through his experience of the different aspects of Ms Davis’s practice from punk and political activism, to gossip, humor and pain.

Below excerpts from Emet Brulin’s text:

‘In the archive at Index you can follow Davis’s poetry and fanzines from the eighties, which collect gossip and paint a picture of rebellion with humor as a weapon. A life breaks out under the yoke of conventions. Amidst all the festive titles (“Club sucker”, “Anal deep throat”) and alter egos (Graciela, Miss Bricktops) to Davis making small talk and fondling a pair of testicles in the hysterical video “Fertile La Toyah Jackson video magazine: The kinky issue!” (1993), there emerges something serious at stake: other possibilities.’

‘I arkivet på Index kan man följa Davis poesi och fanzines från åttiotalet, som samlar snicksnack och tecknar en bild av uppror med humorn som vapen. Ett liv bryts fram under konventionernas ok. Från alla festliga titlar (”Club sucker”, ”Anal deep throat”) och alter egos (Graciela, Miss Bricktops) till Davis som småpratar och gullar med ett par testiklar i den hysteriska videon ”Fertile La Toyah Jackson video magazine. The kinky issue!” (1993) står något seriöst på spel: Andra möjligheter.’

‘Vaginal Davis och ”Magnificent product” sätter fingret på den skönaste punkten: begäret. Vårt till synes låga begär efter skvaller – ”det levande arkivet”, som Davis kallar det – och det ädla begäret efter bara lite frihet i en snäv, rasistisk, heterosexuell och förtryckande värld. Begäret att få vara annorlunda och besvärlig, och det som väcker viljan till kroppar att nudda. Ett subversivt begär.’

‘Vaginal Davis and “Magnificient product” put their finger on the most beautiful point: desire. Our seemingly base desire for gossip—“the living archive,” as Davis calls it—and the noble desire for just a little freedom in a narrow, racist, heterosexual, and oppressive world. The desire to be different and awkward, and what arouses the desire for bodies to touch. A subversive desire.’

Read the full article (in Swedish) here