Review: Tracking Distribution in Svenska Dagbladet

Installation view, Tracking Distribution, Index, 2020. Credit: Lou Mouw
Installation view, Tracking Distribution, Index, 2020. Credit: Lou Mouw

Håkan Nilsson reviews the exhibition Tracking Distribution for Svenska Dagbladet, published in SvD’s Sunday Culture pages.

“De olika angreppspunkterna och de olika tidsaxlarna gör att det tar tid för mig att kalibrera min position som betraktare. Det anspråkslösa tilltalet har en inbjudande air av deltagande. Utställningen blir liksom inte till förrän jag faktiskt försöker interagera med den, förrän den faktiskt förmår mig att delta.” – Håkan Nilsson

“The different points of attack and the different axes of time mean that it takes time for me to calibrate my position as an observer. The unassuming address has an inviting air of participation. The exhibition does not seem to be created until I actually try to interact with it, until it actually makes me participate.”

Read the review here