Review: Nathalie Gabrielsson's The Campaign in SvD

Håkan Nilsson’s review of Nathalie Gabrielsson’s exhibition The Campaign, published in Svenska Dagbladet, 17 May 2020.

“För The Campaign handlar lika mycket om trovärdighet som om avregleringens bakgrund. Förutsättningen för att Nathalie Gabrielssons verk skall vara lyckat är att det framstår som pålitligt. Det är precis i denna manöver som själva konstverket framträder; ytterst är det historiska underlagets många delar byggstenar i ett verk om tillförlitlighet. I tider av alternativa fakta är detta en minst lika angelägen historia.”

The Campaign is as much about credibility as it is about the background of deregulation. The prerequisite for Nathalie Gabrielsson’s work to be successful it that it appears reliable. It is precisely in this manoeuvre that the artwork itself appears; ultimately, the many elements comprising the historical basis are building blocks in a work of reliability. In times of alternative facts, this is an equally important story.”

Read the article (in Swedish) here.