Review: MISS UNIVERSUM and September Sessions by Nora Arrhenius Hagdahl, Kunstkritikk

Nora Arrhenius Hagdahl has written for Kunstkritikk, reflecting on their experience of September Sessions – A Contemporary Art Festival in Stockholm, including visiting MISS UNIVERSUM 1997-2005 (2023).

“The artist’s videos are completely convincing in their homemade directness. I have to bend down to reach the cord of the headphones and push them to my ears, but the feminist pop loops make me bob my head to the beat and smile. It’s wrong, ugly and honest without making too much of a fuss about it [….] I get carried away, I dig it, laugh, smile sympathetically and cringe when Brandelius dances, sings or lectures at the Moderna Museet, she makes politics feel simple and art popular.”

Read more (in Swedish) here

“Konstnärens videor är helt övertygande i sin hemmasnickrade direkthet. Jag får böja mig för att sladden till hörlurarna ska räcka och trycka dem mot öronen, men de feministiska popslingorna får mig att vicka på huvudet i takt och le. Det är orätt, fult och ärligt utan att för den delen krångla till det för mycket [….] Jag rycks med, diggar, skrattar, ler medlidande och cringear ur när Brandelius dansar, sjunger eller föreläser på Moderna Museet, hon får politiken att känns enkel och konsten populär.”

Läs mer här