Review: MISS UNIVERSUM and September Sessions by Milou Allerholm, Dagens Nyheter

Milou Allerholm has written for Dagens Nyheter about MISS UNIVERSUM at Index and September Sessions program:

“Index is currently showing a retrospective of the alter ego used by the musician and artist Catti Brandelius between 1997–2005. Brandelius has created a variety of characters to address the structural absurdities of society and art over the years, but Miss Universe trumped them all. The King, God, Jesus – no one was as great as her.”

“The exhibition opened this weekend as part of a new festival, “September sessions”, an initiative by Marti Manen at Index and Emily Fahlén at Mint. Both are representatives of the small and medium-sized organizations and kunsthalls in Stockholm who, in my eyes, do the long-term heavy lifting in the task of maintaining quality and relevance in the city’s art life.”

Milou Allerholm har skrivit i Dagens nyheter om MISS UNIVERSUM samt programmet av September Sessions festival:

“Index visar nu en retrospektiv över detta alter ego som musikern och konstnären Catti Brandelius använde under tiden 1997–2005. Brandelius har skapat en rad olika rollkaraktärer för att komma åt samhällets och konstens strukturella absurditeter under åren men Miss Universum övertrumfade dem alla. Kungen, Gud, Jesus – ingen var lika stor som hon.”

“Utställningen öppnade i helgen inom ramen för en ny festival, ”September sessions”, ett initiativ av Marti Manen på Index och Emily Fahlén på Mint. Båda representanter för de mindre och mellanstora organisationer och konsthallar i Stockholm som i mina ögon gör ett hästjobb för att hålla kvalitet och angelägenhet i stadens konstliv.”

Läs mer här / Read more (in Swedish) here