Review: Editorial Thinking in Dagens Nyheter

Installation view, Editorial Thinking, Index, 2021
Installation view, Editorial Thinking, Index, 2021

Sebastian Johans reflects on his visit to Editorial Thinking in Dagens Nyheter, considering specific artworks, and the way that editorial processes permeate contemporary art – and everything we encounter in society.

“I utställningen ”Editorial thinking” har Index samlat en rad verk som tydliggör hur redaktionellt tänkande genomsyrar samtidskonsten. Resultatet är mindre komplicerat än man kunde befara, och bjuder på ett helt knippe underhållande kullerbyttor för tanken. Oftast genom att ett val från avsändaren knuffar upplevelsen i en oväntad riktning.”

- Sebastian Johans i Dagens Nyheter

—-

“In the exhibition “Editorial thinking”, Index has brought together a number of works that make visible the way in which editorial thinking permeates contemporary art. The result is less complicated than you might fear, and offers a whole bunch of entertaining somersaults to consider. Usually, through the artist or “sender” pushing the experience in an unexpected direction.”

- Sebastian Johans, writing in Dagens Nyheter

Läs hela artikeln här (på svenska)