Review: CRYBABY, Matthew Rana, Kunstkritikk

Matthew Rana has written about Josefin Arnell’s exhibition CRYBABY for Kunstkritikk:

“Arnell’s films attest to the unrelenting darkness and strangeness of our times. Yet they also call our attention to what makes them bearable. Call me sentimental, but a girl’s love for her horse simply cannot be denied.”

Read the full article here

Mathew Rana har skrivit om Josefin Arnells utställning CRYBABY:

“Arnells filmer vittnar om det obevekliga mörker och den sällsamhet som kännetecknar vår tid. Men de gör oss också uppmärksamma på vad som gör den möjlig att uthärda. Kalla mig sentimental, men en flickas kärlek till sin häst är omöjligt att värja sig mot.”

Läs hela artikeln i Kunstkritikk här