Review: BODIES AND ANTIBODIES, Matthew Rana, SvD

Matthew Rana has written about the exhibition BODIES AND ANTIBODIES in Svenska dagbladet.
Read the article (in Swedish) here

“The Danish Girl Dick” is a speculative dialogue with the transfeminine painter and also Kongelige kunstakademie alumna Lili Elbe (1882–1931), main character in the film “The Danish girl” from 2015. The work – a mixture of film noir, burlesque and depiction of Jørgensen’s own transitioning – takes shape in a series of skillfully choreographed vignettes that bring to mind bodily and psychological changes.

It’s both erotic, uncomfortable and very funny (at one point the film’s narrator riffs on bitcoins), and in her portrait of transfeminine identification, Jørgensen eschews sentimentality in favor of complexity.”

Matthew Rana har skrivit om BODIES AND ANTIBODIES på Svenska dagbladet. Läsa hela artikeln här

“The Danish Girl Dick” är en spekulativ dialog med den transfeminina målaren tillika Kongelige kunstakademie-alumnen Lili Elbe (1882–1931), huvudperson i filmen ”The Danish girl” från 2015. Verket – en blandning av film noir, burlesk och skildring av Jørgensens egen transitionering – tar form i en serie skickligt koreograferade vinjetter som för tankarna till kroppsliga och psykologiska förändringar.

Det är både erotiskt, obehagligt och väldigt roligt (vid ett tillfälle riffar filmens berättare om bitcoins), och i sitt porträtt av transfeminin identifikation väljer Jørgensen bort sentimentalitet till förmån för komplexitet.”