Pågående litterär kris Fredrik Svensk ser Mette Edvardsen på Index, Aftonbladet (2019)

‘Relationer mellan litteratur och böcker har blivit allt mer komplicerad. I och med nya reproduktionstekniker kan var och en ge ut en bok och kallas sig författare. Allt medan litteratur inte längre på ett självklart sätt distribueras genom böcker.’

Full text by Fredrik Svensk here: Link to Aftonbladet