Call out for Index Teen Advisory Board

(English below)

Betalt arbete för dig mellan 15-20 år på en av Sveriges mest spännande konsthallar.
Kom och jobba med oss på Index Teen Advisory Board!

Som medlem i ungdomspanelen blir du en del av teamet på Index och är med och planerar arbetet på en av Sveriges mest spännande konsthallar.

Vi vill höra vad som skulle vara intressant för dig. Vilka konstnärer vill vi ha på besök i Stockholm? Vilken typ av event vill vi göra? Finns det roliga eller intressanta initiativ drivna av ungdomar som skulle kunna lyftas fram och få plats på konsthallen? Vill vi göra poesiworkshops? Festivaler? Läsecirklar? Utställningar?

Ungdomspanelen blir en viktig och integrerad del i konsthallens arbete, både gällande utställningar och program. Tillsammans bygger vi en plattform med plats för dig.

Ungdomspanelen ses några gånger per termin efter skoltid, på kvällar och helger.

Är du mellan 15-20 år och intresserad av konst och kultur?
Vi vill jättegärna höra vad du tycker, dina tankar och idéer.
Kom och jobba med oss på Index!

Skicka ett mail med några ord om dig själv, inkludera din ålder och var du går i skolan. Skicka in din ansökan innan den 8e maj till:

//

Come work with us on the Index Teen Advisory Board! We have paid positions for 15-20 year olds at one of Sweden’s most exciting konsthalls.

As a member of Index Teen Advisory Board you are an integral part of Index, by contributing to our program and planning. We would like to hear what’s interesting to you. What artists would you like to see visit Stockholm? What kind of events would you like to do? Are there fun or interesting initiatives run by young people that you would like to see in the gallery? Do you want to do poetry workshops? Festivals? Reading circles? Exhibitions?

This is an important and integral part of our organisation, and the board contributes to discussions on exhibitions and programming. The Index Teen Advisory Board meets a couple of times per year, after school hours, on evenings and weekends.

Are you between 15-20 and interested in arts and culture?
We would love to hear what you think.
Come work with us at Index!

Send an email with a couple of words about yourself, including your name and where you go to school by May 8, 2016. Send it to:

Supported by Arsfonden